Miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng bạn đến với DaKyBi! Việc sử dụng trang web https://dakybi.com/ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với Miễn trừ trách nhiệm sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin và Hướng dẫn

Chúng tôi cung cấp thông tin và hướng dẫn với sự cố gắng tốt nhất để đảm bảo tính chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn thiện hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp trên trang web. Mọi quyết định dựa trên thông tin từ trang web của chúng tôi là trách nhiệm của bạn.

Rủi ro và đầu tư

Thông tin và hướng dẫn về thị trường tiền điện từ và cách đăng ký tài khoản sàn Binance chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư chính xác. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi rủi ro liên quan đến quyết định đầu tư hoặc giao dịch dựa trên thông tin từ trang web của chúng tôi.

Thay đổi thông tin

Chúng tôi có thể thay đổi thông tin, hướng dẫn hoặc nội dung trên trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thất thoát nào mà có thể phát sinh do việc sử dụng thông tin đã thay đổi.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc thông tin từ trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: dakybi.com@gmail.com.