Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với DaKyBi! Việc sử dụng và truy cập vào trang web https://dakybi.com/ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, thông tin, hình ảnh, logo và tất cả các tài nguyên khác mà bạn thấy trên trang web này là tài sản của DaKyBi và được bảo vệ theo luật bản quyền. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép từ chúng tôi.

Thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Nội dung người dùng

Nếu bạn cung cấp bất kỳ nội dung nào cho trang web của chúng tôi (bằng cách gửi phản hồi, bài đăng hoặc thông tin khác), bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung đó và bạn đồng ý rằng nội dung không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, cũng như tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan.

Đảm bảo

Chúng tôi cung cấp thông tin và hướng dẫn theo kiến thức và tài liệu hiện có. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện hoặc độ tin cậy của thông tin. Việc sử dụng thông tin từ trang web của chúng tôi là trách nhiệm của bạn.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc cập nhật sẽ được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: dakybi.com@gmail.com.