Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với DaKyBi! Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp khi truy cập vào website https://dakybi.com/ và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia thăm dò ý kiến, hoặc sử dụng các dịch vụ khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin khác mà bạn cung cấp.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các thông tin, tin tức, cập nhật, và dịch vụ mà bạn yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi và tùy chỉnh nội dung và quảng cáo.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ trực tuyến nào là hoàn toàn an toàn.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu hoặc tuân thủ theo luật pháp.

Cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo Chính sách Cookie của chúng tôi.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này định kỳ. Việc cập nhật sẽ được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: dakybi.com@gmail.com.